12 Ağustos 2012 Pazar

Anka Ofis- Toplantılarınız ve Konforu

Kriz; kişiyi yada örgütü tehdit eden koşullar karşısında kişi yada işletmenin yetersiz kalması durumudur. Kriz örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden işletmenin yaşamını tehlikeye sokan ve işletmenin hızla tepki göstermesinin zorunlu olduğu özel durumlardır.
İçine girilen krizi aşmanın en genel yolu ise kriz anında soğuk kanlı ve pratik çözümler üretebilen bir personele sahip olmak. Kontrollü ve emin adımlarla hızlı karar alabilen personel grubu kriz döneminin çözümü olacaktır.
Peki ofis mobilyaları bu iişin neresinde ? Bilindiği gibi kriz anında her çalışan gergin ve yorgun olur ve bir yığın toplantı onları bekliyordur. Bu gibi durumlarda toplantılar karar mekanizmasının ortamıdır.İşte bu toplantılarda  kullanılacak olan toplantı masaları konforlu,motivasyonu dağıtmyacak, ve rahat olmalıdır.

7 Ağustos 2012 Salı

Anka Ofis- Satış Geliştirme Çabaları

Satış geliştirme kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama çabaları dışında kalan ,genellikle sürekli olarak yürütülmeyen,fuarlara katılma, sergiler,teşhirler vb. devamlılığı olmayan diğer satış çabalarıdır.
Bu tutundurma metodunun bazı özellikleri de şöyle sıralanmıştır: Genellikle dikkat çekme ve etkili olma; uygulama ve denetleme kolaylığı ve aşırı kullanılması halinde mamulün değerini küçültme.
Satış geliştirme çabaları çok yönlüdür. Her kurumsal firma bunun farkında olup çok farklı yollarla satışlarını geliştirmeye çabalarlar.
Örneğin toplantı masalarının satışını yapan bir ofis mobilyaları imalatçısıysak. Önce kime ne satmaya çalıştığımızın farkına varmamız gerekir. Sonrasında Satış yollarımızı geliştirip ürünü tüketiciyle buluştururuz.

3 Ağustos 2012 Cuma

ANka Ofis- Tüm İhtiyaçlarınızın Cevabı Anka Mobilyada

Yeni ürün geliştirme süreci; büyüyüp gelişmek için hatta yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için, işletmeler yenilik yapma gereğini duymaktadırlar. Zira, mamulün hayat  seyri içinde, işletme, karlılığını yitiren malında ya değişiklik yapacak veya bütünüyle onun yerine başka bir mal koymak zorunda kalacaktır. Ayrıca, tüketici gelirlerindeki artış, mevcut mallar yerine daha iyi, daha kaliteli onlanların talep edilmesine yol açmakta; bu da, işletmeleri yeniliğe özendiren, hatta zorlayan etken olarak kendini göstermektedir.
Anka Ofis Mobilyaları ürün geliştirirken yada yepyeni bir ürün tasarlarken şu nitelikleri gözönünne alır.
1. Yeni mamul fikirlerinin toplanması
2. Ön eleme
3. Kavram geliştirme ve test etme
4. Ticari analiz
5. Mamulün geliştirilmesi
6. Pazar testleri
7. Pazara sunuş

Tüm bunları makam takımlarından toplantı masalarına kadar ürün ne olursa olsun düzenli şekilde izleyip pazara mal sunarak daha az riskle daha kolay hizmet veriyor.

Anka Ofis- Pazar Planı

 İş alanlarının hemen her aşamasına girmiş olan pazarlama, artık mal ve hizmetlerin ötesinde fikirlerin, kişilerin, kurumların, olayların ve mekanların pazarlanmasına kadar genişleyen önemli bir kavram haline gelmiştir.“Tüketici ihtiyaçların belirlemek, bunları tanımlamak ve karlı bir biçimde tahmin etmekle sorumlu yönetim süreci'' olarak pazarlamanın genel bir tanımı yapılabilir.
Pazarlama insanların gereksinimlerini, doğru pazar yolunu bulup ürün planlamasını yapmaktan hedef kitleye ulaşana kadar uzun bir alanı kapsar.
Örneğin; ofis mobilyaları sektöründe rekabet tavana vurmuş, pazar en büyük sınırlarına ulaşmış durumdadır. Bu durumda firmalar pazarlama kısmında çok doğru bir harita çizmelidir. ürün büyüklüğü ne olursa olsun makam takımından toplantı masalarına; her aşamada pazarlama planı çıkarılmalıdır.

2 Ağustos 2012 Perşembe

Anka Ofis- Timebig Toplantı Masası

Timebig küçük toplantı masaları firmanızın az personel sayıalrı düşünülerek üretilmiş kullanışlı ve her mekana uygun duruşuyla toplantılarınız çok dha rahat ve kayifli geçmesini sağlayacak bir üründür.
Toplantı Masalarımızı üretirken hedefimiz; öncelikli rahatlıktır. Ofis mobilyalarımızı üretirken sakin ve şık çizgileri kullanarak toplantı esnasında dikkatinizi dağıtmayacak uygulamalarla toplantı masalarımızı tasarlıyoruz.
Timebig Toplantı Masaları tamamen ahşap ayaklar üzerine oturtulmuş yine ahşap gövdesiyle dayanıklı ve şık bir üründür. Küçük ebatlarıyla pratik bir kullanıma sahiptir. Kaliteli hammaddesi ve doğal görünümüyle kesinlikle firmalarınıza uygun alanlar yaratır.