31 Ocak 2013 Perşembe

Marka ve Marka Stratejisi

Marka üretici veya satıcıların malını tanıtan onu başkalarının mallarından ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir. Marka geniş kapsamda bir terimdir ve malı belirleyen birçok markanın kapsamına girer. Örneğin büro mobilyaları üreten bir firma isek piyasaya sunacağımız toplantı masalarının farklılığını sağlayan en önemli şey etiketi yani markasıdır. Marka adı markadan daha dar kapsamlı olup markanın sözle söylenebilen kısmıdır. Marka sembolü ise markanın gözle görülebilen ama sözle söylenemeyen kısmıdır. Marka sicile kaydedildiğinde diğer bir deyişle tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal karuma sağlar. Markanın tüketiciler açısından başlıca faydaları şöyledir.

1) Malın tanınmasını sağlar.
2) Kalite açısından güven unsuru olur.
3) Mal hakkında bilgi verir.
4) Tüketiciye koruma imkanı verir.

30 Ocak 2013 Çarşamba

Pazar Bölümlendirme Stratejileri

Tam rekabet teorisi, pazarda arz ve talep unsurlarını homojen olarak kabul eder. Fakat farklılıklar veya homojenlikle bağdaşmayan durumlar istisna yerine esas kural halini almıştır. Aksak veya eksik rekabet sartlarında bir yandan arzda yani tüketicilere sunulan mallarda farklılıklar olduğu gibi, diğer yandan tüketicilerin taleplerinde ihtiyaç ve isteklerinde farklılıklar kendini gösterir.

Tüketici talepleri her aşama için en önemli etkendir. Mobilya üreticileri toplantı masalarını makam takımlarını çalışma gruplarını tasarlarken müşteri isteklerini asla göz ardı edip salt kendi isteklerini üretemezler. Tasarımda özgün olabilmek için müşteri istekleri ile tasarım ruhunu birleştirmek zorundalardır.


22 Ocak 2013 Salı

Toplantı Yönetimi

Toplantılar yöneticilerin en büyük silahı, yönetim biliminin ise kalbi diyebiliriz. Toplantılar ilham ve enerji verici, aydınlatıcı, paylaşımcı ve eğlendirici olmakla beraber, bazı durumlarda motivasyon bozucu ve sıkıcı olabilir. Etkili toplantıların üç altın kuralı vardır:Bunlar..

Her toplantı kendine özgüdür.
Her toplantının başarısı sonuçlarıyla değerlendirilir.
Toplantının yönetimi tüm grubun sorumluluğundadır.

 Eğer bir toplantının sonunda yaptığımız her şey, bir sonraki toplantıyı ayarlamaya yönelikse, ciddi anlamda bir şeyler yolunda gitmemiş demektir.

Toplantı yönetiminin doğru yapılabilmesi için gerekli olan şeylerden biriside materyallerin dorğu dizyn edilmiş ve seçilmiş olmnasıdır. Bunlar bir mobilya imalatçısından temin edilmiş toplantı masaları ortamın rengi ikramlar herşey bu süreci iyi yada kötü etkileyebilecek niteliktedir.