30 Ocak 2013 Çarşamba

Pazar Bölümlendirme Stratejileri

Tam rekabet teorisi, pazarda arz ve talep unsurlarını homojen olarak kabul eder. Fakat farklılıklar veya homojenlikle bağdaşmayan durumlar istisna yerine esas kural halini almıştır. Aksak veya eksik rekabet sartlarında bir yandan arzda yani tüketicilere sunulan mallarda farklılıklar olduğu gibi, diğer yandan tüketicilerin taleplerinde ihtiyaç ve isteklerinde farklılıklar kendini gösterir.

Tüketici talepleri her aşama için en önemli etkendir. Mobilya üreticileri toplantı masalarını makam takımlarını çalışma gruplarını tasarlarken müşteri isteklerini asla göz ardı edip salt kendi isteklerini üretemezler. Tasarımda özgün olabilmek için müşteri istekleri ile tasarım ruhunu birleştirmek zorundalardır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder