19 Haziran 2013 Çarşamba

Rekabet Stratejis

Bir sektörde rekabet eden her firmanın, açıkça tanımlanmış olsun veya olmasın, bir rekabet stratejisi vardır.Bir sektörde savunabilir bir konum elde etmek, beş rekabet gücüyle başarılı bir şekilde başa çıkmak ve böylece firmanın büyük bir yatırım getirisi elde etmesi için saldırgan veya savunmacı eylemlerde bulunması.

Rekabet Startejisi Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Nokta Vardır:

Şirketin Güçlü ve Zayıf Yanları: Rakipleriyle karşılaştırıldığında finansal kaynaklarını teknolojik durumunu ve işçi kaynağını incelemesi
Yöneticilerin Değerlendirmeleri: Seçilen stratejiyi yönetecek ve uygulayacak olan yöneticilerin dünyaya bakış açıları önemlidir.
Sektördeki Fırsatlar ve Tehditler: Devlet politikaları, sosyal olaylar, evrilmekte olan örf ve adetler, daha birçok etkenin firma üzerindeki etkileri...

Anka Ofis Mobilyaları çok geniş bir sektörde üretim yapmakta ve müşterilerine ulaşmaktadır. Rekabet oratamında tüm firmalar herşeyi üretebilir. Herkes makan takımları tasarlar, herkes toplantı masaları üretir ancak bunları nasıl kalitede hangi zamanda ve kime ürettiğini bilmek miktarını ayarlamak stratejik bir planlama  gerektirmektedir. Anka Ofis Mobilyaları bu planlamaları  sayesinde bir adım öndedir.

Anka Ofis Mobilyaları

212 640 24 32
212 640 24 94

ankaofis@ankaofis.net
www.ankaofis.net

18 Haziran 2013 Salı

Araştırma Tipleri

Pazarlama araştırmaları iki şekilde yapılabilir bunlar;


  1. Kantitatif Araştırmalar
  2. Kalitatif Araştırmalar
Kantitatif Araştırma çeşitlerini inceleyecek olursak bunlarda kendi içlerinde şu şekilde ayrılır:


  1. Yüzyüze Görüşme: Anketörlerin basılı bir soru formu yardımıyla gerçekleştirdikleri ve anketteki soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır.Yüzyüze gerçekleştirilir. Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.
  2. CAPI: Anketörlerin bilgisayar yardımıyla gerçekleştirdikleri ve bilgisayar ekranında çıkan soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır.Yüzyüze gerçekleştirilir. Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.
  3. CATI: Anketörlerin telefonda gerçekleştirdikleri ve bilgisayar ekranında çıkan soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır.Telefonla gerçekleştirilir. Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.
  4. Omnibus Çalışmalar: Yüz yüze görüşe yöntemiyle gerçekleştirilir.Birden fazla firma sorularıyla ankete katılırlar. Genelde Türkiye temsili bir kitleye gidilir.Sonuçta her firma sorduğu sorunun raporunu alır.

Kalitatif araştırmalarda şöyle sıralanabilir:


  1. Derinlemesine Görüşme: Sadece bir denek ile görüşme gerşekleştirilir. Deneyimli bir araştırmacı tarafından sorular sorulur ve deneğin iç motivlerine, düşüncelerine inmeye çalışılır.Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez
  2. Fokus Gruplar : Çeşitli kriterlere göre seçilmiş 6-8 kişilik gruplardır. Grupların homojen olması gerekir .Araştırılacak konu moderatör yardımıyla gruba tartıştırılır. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez.

Anka ofis mobilyaları her büro mobilyalarısı üretiminde bu safhaları dikkate alarak siz değerli müşterilerimize ürünlerini ulaştırmaktadır. İhtiyacınız olan tüm ürünler ( toplantı masaları, yönetici masaları vs) büyük titizlikle üretilip sizlerin beğenisine sunulmaktadır.


212 640 24 32
212 640 24 94

ankaofis@ankaofis.net
www.ankaofis.net

Müşteri Pazarı KurmakBir firmanın kar elde edebilmesi için hitap ettiği müşteri profilini biliyor olması gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenler ise ; müşterilerimizin kimler olabileceğini gene bir araştırmayla ortaya çıkarmak, başarılı ve faydalı satış için planlama geliştirmek, Bu müşterilerinizin işletmeler veya tüketiciler olmasına bağlıdır. Her durumda da genellikle sizin müşteri verilerinizle (müşterilerinizin yerleri, satın almaları ve harcama miktarları gibi) başlanır, ilave müşteri veya işletme verilerinin eklenmesiyle devam eder ve sonra da grup benzer özelliklere sahip olan bölümlere ayrılır..

Örnegin; mobilya üreticilerinden herhangi bir tane firmaysak ve pazara yeni toplantı masaları sunuyorsak daha yolun başından bunu kimler için tasarladığımızı ve satışını kimler için gerçekleştireceğimizi bilmek hem kolay kara geçmemizi sağlar hemde ürnünün pazarda kolayca tutunmasını sağlar.

Anka Ofis Mobilyaları

212 640 24 32
212 640 24 94

ankaofis@ankaofis.net
www.ankaofis.net

17 Haziran 2013 Pazartesi

Mobilyanın Gelişimi ve İnsan Yaşamında Önemi

İnsan yaşamı çeşitli mekânlar içinde geçmektedir. Bu mekânlar yapılış amaçlarına uygun olmalı, kullanıcısına gerekli konfor düzeyini sağlamalıdır. Mekân içindeki ısıışıksesrenkkoku gibi fiziksel etmenler ve donatı öğeleri, kişi gereksinim ve eylemlerine göre dengeli bir biçimde kurulmalıdır.Duvarkolon, kapı, pencere gibi yapısal bileşenler kadar donatı, aksesuar gibi mekânsal öğeler de mekân oluşturmada çok etkili rol oynar. Donatı, renk ve dokusunun seçimi ile birlikte, bunların mekân içindeki yoğunluk ve organizasyonu, o mekânın yaşanabilirliğini, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Günümüz konutlarında mekânlar, içinde geçecek eylemlere göre bölünmüştür. Bir yemek odasında sadece yemek yeme eylemi gerçekleştirilmekte, dolayısıyla mekânlar o eylemlere olanak sağlayacak şekilde döşenmektedir. Örneğin, bir dinlenme mekânında donatıların rahat oturulabilir ve gerektiğinde uzanmaya elverişli olması gerekmektedir. Oturma düzleminin zemin etkisinden korunacak ve diz bükümünü karşılayacak kadar yükseltilmesi, omurgaya gelen baş ve kol yüklerinin başka yerlere aktarılması, dinlenmek için şarttır. Düz bir zemine oturmak dinlenme konforu açısından yetersizdir. Oturulan düzlemin kan dolaşımını kolaylaştıracak bir yumuşaklıkta olması, omurgadaki basıncı azaltmak için sırtın bir yere dayanması kol ağırlıklarının kolçak, yastık gibi bir elemana aktarılması gerekmektedir. Bunu karşılayacak elemanlar bağdaş kurulan sedirden başlayarak günümüz teknolojisinde yaratılan çok çeşitli kanepelere kadar gelmiştir.

Bununda üstünde homeoffice tarzı tüm dünyada hızla yayılmakta olduğudnan  mobilya sektöründe de pratik çözümler sunmak zorunda olan firmalar gelişen teknolojiye ayak uydurarak hızlı ve pratik aynı zamanda çık ev ve büro mobilyaları sunmaktadır. Mobilyanın yaşamımızdaki yeri yatsınmazay bir sahpadan toplantı masalarına kadar her ayrıntı günümüzde büyük önem arzetmektedir ve bunların seçimide önemldir. 

Anka Ofis Mobilyaları
212 640 24 32
212 640 24 94
ankaofis@ankaofis.net
www.ankaofis.net

16 Haziran 2013 Pazar

Mekanlarınızın Rahatlığı Önemlidir

Toplantılar örgütlerde iyi bir iletişim ortamı yaratarak, bir takım kararlara 
varmanın ve sorunlara çözümler üretmenin yapıcı bir yolu olarak görülmektedir. 
“Toplantılar yöneticilerin en büyük silahı, yönetim sanatının ise kalbidir.” 

İyi düzenlenmiş bir toplantı sayısız faydalar sağlar: 

• “İnsanları bir araya getirir, 
• Karar almayı teşvik eder, 
• İnsanların sorumluluk üstlenmesine yardımcı olur, 
• Katılanlara enerji aşılar, 
• Ekibin kaynaşmasını sağlar.” 
• “Katılanlar, daha geniş bilgi sahibi olurlar, 
• İnsanlar, görüşlerini ortaya koyacak ortamı bulurlar, 
• Herkes, diğerlerinin görüşlerini inceleme ve değerlendirme fırsatı bulur, 
• Bir anlaşma sağlanır, 
• Kararlara varılır (karar alma kararı olsa bile).

Toplantılar firmaların karar verme aşamasında faaliyet sağlayan en önemli etkinliktir. Bu etkinliğin olumlu potansiyelini arttırmak için yapılabilecek çok fazla işlem vardır. Bilgilendirme, davet, mekanın hazırlanması.. İnsanlar üretirken rahat olmak ister, dikkat dağıtacak en ufak şey koca bir adımın atılamamasına neden olabilir.

Ofis mobilyaları üreticisi olarak firmalara sağlayabileceğimiz; toplantı yapılacak mekanın dizaynıdır. Burada tasarlayıp ürettiğimiz toplantı masalarıyla  ferah modern ve kullanışlı mekanlar yaratarak konforunuzu sağlayabiliriz.

Anka Ofis Mobilyaları: 212 640 24 32 
                                   212 640 24 92 
e-mail: ankaofis@ankaofis.net


12 Haziran 2013 Çarşamba

Personel Masaları

Özellikle kapalı ortam çalışma sahalarına sahip bireylerde karşılaşılan birçok problem mevcut olmakla birlikte bunların en başında dar ve küçük ofisler ve ya bürolar ve ofiser gellmektedir. Öyle ki bu tarz çalışma alanları hem çalışanların ruhen sıkıntı çekmesine hem de fiziken gerekli ofis mobilyalarından efektif şekilde yararlanamamalarına neden olabilmektedir. Bu durumun devamı ise çalışanların işlerinde gösterdikleri verimde düşüş olarak göze çarpmaktadır. Öncelikle bu tür sıkıntılar nasıl çözüme kavuşturulabilir şeklinde araştırma yapmak çalışanların sağlığı açısından oldukça önemli yer teşkil etmektedir. Akla ilk gelen çözüm ise daha ferah ve büyük bir çalışma ortamına kavuşmak olarak özetlenebilir. Fakat bu çözüm ekonomik bazı sebeplerden ötürü her zaman sağlanamayabilmektedir. Bu durumda ise farklı çözümler ile çalışanlara daha rahat ve efektif ortamlar sağlanmalıdır.Personel Masaları

İlk olarak dar bir ofis ve ya büroya sahip kişiler büro mobilyaları seçiminde oldukça dikkatli davranmalıdırlar. Küçük alanlarda pratik çözümler üreterek ofis mobilyalarını en etkili şekilde kullanabilmek mümkün olabilmektedir. Bu çözümü kişi kendisi sağlayamıyorsa ofis ve büro mobilyaları konseptinde hizmet verebilen çeşitli dizayn firmalarından yardım almak da mümkündür. Ayrıca bu tarz ofis mobilyaları seçiminde renk uyumuna da dikkat etmek de fayda vardır. Sonuçta insanlar günün çoğu vaktini evlerinden çok çalışma ortamlarında geçirmektedirler. Dolayısı ile birbiri ile uyumlu ve efektif bir görünüme sahip büro mobilyaları kişilerin çalışma şevklerinde artışa neden olabilmektedir. Bu sayede hem çalışanların verimi artırılabilir hem de yapılacak işten daha fazla verim elde edilebilir.

Son olarak güzel ve etkileyici ofis mobilyası, büro mobilyaları ile tasarlanmış çalışma alanları çalışanların yanında müşterilerin de dikkatini çekeceğinden yine bir artı olarak göze çarpmaktadır.