8 Ekim 2013 Salı

Fizibilite Çalışmaları

Belirsizlikleri azaltabilmek ve cazip görünen bir yatırım isterken, zarar tehlikesini de göz önünde tutmak için bile müteşebbis niyetlerini ve beklentilerini somutlaştırmak, ölçülebilir hale getirmek ihtiyacını duyar ki yatırım projesi fikrinin ve fizibilite çalışmalarının esası buna dayanır.

Fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanmasının  başlıca amaçları şöyle sıralabilir;

İşletmenin kurulmasına kesin karar vermek
İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
Yatırımın finansal portresini ortaya koymak ve gerekli iç ve dış finansman için yardımcı olacak finansal kuruluşlara fizibilite raporunu sunmak..

Piyasaya sunacağınız her ürün için mutlaka fizibilite çalışmaları yapmalısınız. Bizden örnek verecek olursak ofis mobilyaları alanında toplantı masalarından bir ürün tasarladınız; ihtiyaçlara göre tasarlamanız için fizibilite çalışması yapmak zorundasınız. Yoksa yoğun rekabet ortamında ürettiğiniz tüm büro mobilyaları yok olup gidecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder